#15 الکترونیک پایه : معنی مفاهیم ولتاژ ثابت، جریان ثابت و توان ثابت در مبحث تغذیه

style

این سوم دومین ویدیو از سری ویدیو های فصل جدید یوتیوب الکترونیک ابتدایی است. در این ویدیو به معنی مفاهیم ولتاژ ثابت، جریان ثابت و توان ثابت در مبحث تغذیه خواهیم پرداخت…