#14 الکترونیک پایه : تست عملی منابع تغذیه AC و DC

style

این ویدیو دومین ویدیو از سری ویدیو های فصل جدید یوتیوب الکترونیک ابتدایی است. در این ویدیو به تست عملی منابع تغذیه AC و DC خواهیم پرداخت…