ایده ی گردشگری با ون

style

این چیه؟ کلنگه، آوردم پایین سایت رو بکنم فوتر بکارم. ها ها ها ها ها

خیلی خب بگذریم، گردشگری با ون یا ون کمپین یکی از روش های گردشگری است که به دو دلیل از محبوبیت زیادی برخوردار است. اول اینکه از هزینه های کم تری نسبت به گردش گری با خودرو و اقامت در خودرو و یا گردشگری با تور است. دوم آنکه در این روش از ون به عنوان خانه ی قابل حمل استفاده می کنند و تمامی امور همانند یک خانه ی معمولی و راحت است.

معمولا افرادی که از این روش استفاده می کنند یا ون رو خودشون طراحی می کنند یا از خودرو های آماده استفاده می کنند. خب من از اون دسته آدماش نیستم که یه چیزی رو آماده بخرم، اگر چیزی بخوام با خودم دو دو تا چهارتا می کنم یا به این نتیجه میرسم که میتونم یا به این نتیجه میرسم که نمی تونم. در این مورد به این نتیجه رسیدم که می تونم و ایده رو یکم پرورش دادم. به این تصویر نگاه کنید.

اول از همه باید بگم برای اینکار باید از یک ون ۱۳ نفر یا بیشتر استفاده بشه و ون های کوچیکتر برای این ایده من جوابگو نیست. نه حداقل برای افرادی با قد ۱۷۵ یا بیشتر مثل من. بگذاریم در جدول زیر عناوین کلی بخش های ون رو معرفی کردم، ببینید.

کد توضیحات کد توضیحات کد توضیحات
A1 جداکننده بخش راننده و کارگو از هم A5 ردیف سوم کابینت ها B1 جداکننده اتاق نشیمن از استراحتگاه
A2 دیوار تلویزیون ترجیحا ۴۰ اینچ یا بزرگتر A6 نشیمنگاه، مبل B2 تخت خواب ها
A3 ردیف اول کابینت ها A7 ردیف چهارم کابینت ها B3 کمد لباس ها و جعبه ابزار و لاستیک زاپاس

A4

ردیف دوم کابینت ها A8 ردیف پنج کابینت ها B4 حمام و دست به آب

 

بعدا جزئیات تکمیلی اضافه خواهد شد.