#15 الکترونیک پایه : معنی مفاهیم ولتاژ ثابت، جریان ثابت و توان ثابت در مبحث تغذیه

style

این سوم دومین ویدیو از سری ویدیو های فصل جدید یوتیوب الکترونیک ابتدایی است. در این ویدیو به معنی مفاهیم ولتاژ ثابت، جریان ثابت و توان ثابت در مبحث تغذیه خواهیم پرداخت…

ادامه مطلب بدون نظر

#14 الکترونیک پایه : تست عملی منابع تغذیه AC و DC

style

این ویدیو دومین ویدیو از سری ویدیو های فصل جدید یوتیوب الکترونیک ابتدایی است. در این ویدیو به تست عملی منابع تغذیه AC و DC خواهیم پرداخت…

ادامه مطلب بدون نظر

#12 الکترونیک پایه : منابع تغذیه

style

این ویدیو اولین ویدیو از سری ویدیو های فصل جدید یوتیوب الکترونیک ابتدایی است. در این ویدیو به توضیحات و مفاهیم ابتدایی انواع منبع تغذیه خواهیم پرداخت…

ادامه مطلب بدون نظر

جدیدترین نوشته های تارنما