سایت در حال بارگذاری است ...
info@aktronics.net هر روز 9 صبح الی 4 بعد از ظهر بجز پنجشنبه و جمعه ایران، تهران

برای ما سبب غم و اندوه بزرگی است تا بدین‌ وسیله به اطلاع شما عزیزان برسانیم گوهر گرانقدر وجود جناب دکتر مهرداد کن کنان لنبانی در صبح ۱۹ ام اردیبهشت ۱۴۰۳ دار فانی را وداع گفتند و دیگر در بین ما نیستند.‌‌

هرچند که پیکر جناب دکتر کن کنان این استاد عالی رتبه دانشگاه، همسری وفادار، پدری مهربان و برادر دلسوز تمامی اعضای جامعه مهندسی بخصوص الکترونیک دیگر در بین ما نیستند اما یاد ایشون همواره در قلب ما و تمامی مهندسین تحت آموزش ایشان باقی خواهد ماند…