گالری تصاویر تابلو های LED

style

DSC_0219-cover

تابلو های تبلیغاتی از گذشته تا کنون نقش بسیار مهم و بسزایی رو در معرفی و رونق بخشیدن به کسب و کار ایفا کرده اند، رفته رفته با پیشرفت تابلو های ساده و پشت و به روی کار آمدن تابلو های Self Light مانند نئون شیوه ی تبلیغات شکل تازه ای به خودش گرفت. حال با استفاده از تکنولوژی های به روز امکان تهیه ی تابلو های مختلف با استفاده از LED فراهم شده است. در ادامه با تعدادی از این نوع تابلو ها که توسط بنده طراحی و ساخته شده آشنا خواهید شد.

ایده ی اولیه ی ساخت برخی از تابلو های زیر از قدیم وجود داشته و من با تغییر در روش و نوع کار ان را با سبک جدیدی همراه کرده ام. کلیه ی مواد مصرفی در تابلو ها از نوع درجه یک کشور ها مطرح هر بخش بوده و برای LED ها درایور مربوطه با توجه به اطلاعات انها طراحی و نصب گردیده است.

DSC_0024 DSC_0402 DSC_0400 DSC_0399 DSC_0364 DSC_0335 DSC_0332 DSC_0281 DSC_0242 DSC_0239 DSC_0238 DSC_0231 DSC_0227 DSC_0221 DSC_0219 DSC_0216 DSC_0214 DSC_0211 DSC_0210 DSC_0208 DSC_0377 DSC_0374 DSC_0371 DSC_0370