آموزش استفاده از ماژول های کاهنده ولتاژ و جریان

style

ماژول های کاهنده ولتاژ و جریان متغییر با کاهش ولتاژ و جریان ورودی را تنظیم و یک خروجی یک دست قابل مصرف را برای کاربر فراهم می سازند. این ماژول ها در ولتاژ ها و جریان های مختلفی تولید می شوند و دارای رنج قیمتی متفاوتی هستند. نکته قابل توجه این ماژول ها این است که مهم نیست از چه ماژولی استفاده کنید. اصول استفاده از این ماژول ها اکثرا یکی است و در صورتی که کار با یکی از آن ها را یاد بگیرید با سایر آن ها نیز می توانید کار کنید.

 

به دو تصویر بالاتر دقت کنید. ماژول برد سبز رنگ کاهنده ولتاژ ۱۰ آمپر و ماژول قرمز کاهنده ۵ آمپر XL4005. وجه مشترک هر دو ماژول چهار پین In و Out است. دو پین مثبت و منفی In ورودی ماژول و دو پین مثبت و منفی Out خروجی ماژول. با رعایت اتصال صحیح این چهار پین می توانید به راحتی از ماژول های کاهنده ی ولتاژ و جریان استفاده کنید.

 

برای تنظیم ولتاژ و جریان مورد نظرتان می توانید از دو مولتی ترن CV و CC که مخفف شده ی Constant Voltage و Constant Current به معنای ولتاژ پایدار و جریان پایدار هستند استفاده کنید. نکته ای که باید در تغییر این مولتی ترن ها رعایت کنید این است که اگر ماژول به وسیله ای متصل و روشن است با افزایش ولتاژ و جریان بیش از حد توان مصرف کننده، به مصرف کننده آسیب خواهید رساند و ممکن است آن را بسوزانید. پس حتما قبل از تغییر ایجاد با اتصال مولتی متر به خروجی ماژول از میزان ولتاژ و جریان تنظیم شده اطمینان حاصل نمایید و سپس آن را به قطعه یا وسیله دلخواهتان وصل کنید.